Tekstit

Päivitetty: 02.09.2020 Tulosta

Tekstin muokkaustoiminnot löytyvät työkaluriviltä. Vie hiiri halutun toiminnon päälle saadaksesi lisätietoja.


Tekstin muokkaustoimintoja

Lihavoitu teksti Yliviivattu teksti
Kursivoitu teksti Tekstialaindeksi
Alleviivattu teksti Tekstiyläindeksi

Maalaa hiirellä haluamasi kohta tekstistä ja klikkaa tämän jälkeen haluamaasi muokkauspainiketta. Voit kohdistaa samaan kohtaan useampia eri muotoiluja samanaikaisesti, teksti voi olla samaan aikaan esimerkiksi sekä lihavoitu että alleviivattu.


Otsikkotasot

Otsikkotasojen määrittäminen onnistuu Muotoilu-valikosta, joka löytyy työkaluriviltä.

Jokaisella sivulla tulisi olla otsikko, jolle on valittu taso "Otsikko 1". Tällä on merkitystä myös hakukoneoptimoinnin kannalta. Ykköstason otsikko on hakukoneen mielestä tärkeä tekijä, joka kuvaa sivun sisältöä.


Listat

LianaCMS:ssä voi luoda kahdenlaisia listoja: numeroituja ja luetteloituja. Numeroidun listan luettelomerkit ovat numeroita, kun taas luetteloidun listan luettelomerkin muoto voi vaihdella käytettävän tyylin mukaan.

Numeroitu lista Luetteloitu lista
  1. Numeroitu lista rivi 1
  2. Numeroitu lista rivi 2
  3. Numeroitu lista rivi 3
  4. Numeroitu lista rivi 4, joka jatkuu seuraavalle riville automaattisesti
  • Luetteloitu lista rivi 1
  • Luetteloitu lista rivi 2
  • Luetteloitu lista rivi 3
  • Luetteloitu lista rivi 4, joka jatkuu seuraavalle riville automaattisesti

Aloita listan luominen klikkaamalla haluamaasi lista -ikonia.

Rivinvaihto listakohdan sisällä toimii komennolla shift+enter. Editori tekee rivinvaihdon automaattisesti, jos teksti jatkuu useammalle kuin yhdelle riville. Uuden listakohdan saat painamalla enter.

Voit luoda listan myös maalaamalla listaksi tulevan tekstin ja klikkaamalla haluamaasi lista -ikonia. Huom! Tämä toiminto tekee yhdestä tekstikappaleesta yhden listakohdan. Saat kappaleen osat listakohdiksi painamalla halutun kohdan edessä enteriä.

Voit poistaa listan maalaamalla listan ja klikkaamalla lista -ikonia uudelleen.


Tekstin asettelu

Tekstin voi LianaCMS:ssä asetella vasemmalle, keskelle, oikealle tai molempiin reunoihin. Alla olevien painikkeiden avulla.

Oletuksena teksti on aina vasemmalle tasattu ja joissakin sivupohjissa oletuksesta poikkeavan tasauksen käyttö on estetty tai se ei toimi. Sisällön keskittäminen ja oletuksesta poikkeava tasaaminen ei ole yleensäkään suositeltavaa, sillä niillä saadaan helposti aikaan vaikeasti luettavaa tekstiä.